VI GØR DET | HAMMELEV - STYDING - LADEGÅRD - TØRNING - JERNHYT
     
Hammelev galleri Hammelev og omegn  

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i HSUF

Bestyrelsen i HSUF indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 24. oktober kl. 19.00 i Hammelevhallen

Da 3 personer i forretningsudvalget har trukket sig. Udenfor tur indkaldes generalforsamlingen med det formål at få genetableret et forretningsudvalg.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsen fremlægger 2 mulige scenarier (se uddybende kommentarer nedenfor)
 - a) Udpegning af et midlertidigt forretningsudvalg med arbejdsperiode fra nu og frem til ordinær generalforsamling i april 2019
 - b) Valg til de ubesatte poster

3) Afstemning og valghandling
 - a) Gives der opbakning til scenarie A, skal der ligeledes vælges en suppleant til det midlertidige forretningsudvalg
 - b) Gives der ikke opbakning til scenarie A, skal der vælges personer til følgende poster I - Formand II - Kasserer III - Suppleant til forretningsudvalget

4) Eventuelt

Supplerende kommentarer til de 2 scenarier. Bestyrelsen vurderer, at det vil være svært at finde 2 personer, der direkte kan gå ind og påtage sig posterne i forretningsudvalget. Derfor er scenarie A blevet drøftet som en mulighed. Tanken bag scenarie A er at finde 2 personer med indsigt i HSUF og bestyrelsesarbejdet, der i en periode frem til næste ordinære generalforsamling kan påtages sig opgaverne i forretningsudvalget. Oplagte personer i den forbindelse vil være nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes sidder på en udvalgspost i bestyrelsen og derfor i perioden vil have dobbeltmandat. Det vil give tid til at finde nye kandidater til posterne i forretningsudvalget, der så kan vælges på generalforsamlingen i 2019. Vælges scenarie A vil der skulle dispenseres fra vedtægternes bestemmelser om dobbeltmandat for det midlertidige forretningsudvalg. Bestyrelsen vil have et forslag med navngivne personer til det midlertidige forretningsudvalg klar til den ekstraordinære generalforsamling.


På bestyrelsens vegne.

 

Vedhæftet dagsorden