VI GØR DET | HAMMELEV - STYDING - LADEGÅRD - TØRNING - JERNHYT
     
Hammelev galleri Hammelev og omegn  

Resultatet af Orienteringsmødet i Hammelev.

Den 13. september 2016 var der i Hammelev - ligesom i langt de fleste sogne i Danmark - et orienterings- og evt. opstillingsmøde forud for menighedsrådsvalget 2016. Valgreglerne blev gennemgået af valgudvalgets formand, Preben Melander.

Efter orienteringsmødet og kaffen fortsatte mødet  - traditionen tro - med at opstille en kandidatliste med medlemmer til det nye menighedsråd fra 1. søndag i advent 2016 til 2020.

Navnene på denne liste er:

Helga Blomgreen, Hans Henrik Knudsen, Hans Hansen, Anne Jansson, Thomas Lauenstein og Rasmus Lauenstein.

Disse kandidater indgår på den liste, der tit går under navnet "Fredslisten".

Og det indebærer, at hvis der ikke indleveres en anden liste senest den 27. september kl. 19:00 til  Preben Melander, Platanvej 35,  tlf. 7450 7494 - udgør de nævnte det nye menighedsråd i Hammelev. Hvis det indleveres en anden liste inden fristens løb, får vi "kampvalg" i Hammelev, dvs. afstemningsvalg, hvor alle medlemmer af Folkekirken, bosat i sognet, kan afgive deres stemme. 
På menighedsrådets vegne

Bjarne Christensen, sognepræst.