VI GØR DET | HAMMELEV - STYDING - LADEGÅRD - TØRNING - JERNHYT
     
Hammelev galleri Hammelev og omegn  

GENERALFORSAMLING I TENNIS-AFD.

imagesJUSFSH9THusk at møde op til vores årlige generalforsamling lørdag den 28. marts 2020 kl. 14.00 i Hammelev Hallen
- i forlængelse af tilmeldingen til tennis-sæsonen 2020, der finder sted mellem kl. 13.00 og kl. 14.00.

Dagsorden iflg. vedtægter. Vær ikke bange for at møde op til generalforsamlingen, da ingen vil blive valgt
ind i udvalget mod deres vilje, men vi ser gerne, at nye vil træde til.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen, og nye ideer modtages gerne til den nye
sæson.

Tennis-afdelingen er vært ved kaffe og brød samt øl eller vand.

Vel mødt.

Tennisudvalget