Genforeningstrae 557x480

Det er Troels Hass fra Borgerforeningens bestyrelse, der holder træet, mens Luka Simonsen (tv) og Smilla Traneskov Hansen gør en ihærdig indsats for at få jord ned om træets rod.

Genforeningstræ plantet ved kirken

Fredag eftermiddag 20. november 2020 kl. 16 blev der plantet omkring 30 Genforeningstræer lige så mange steder i Haderslev Kommune.
I Hammelev blev blodbøgen plantet på plænen mellem kirken og sognehuset – lige ved de 2 mindestene. Den ene til minde om, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920 – og befrielsen i 1945. Den anden til minde om modstandsmanden, stationsmester Erik Eriksen, der døde i kz-lejr i 1945 i Tyskland.
Det var Erling Klich og Børge Christensen fra Borgerforeningens bestyrelse, der sammen med kirkens graver, Jannik Aarup, fik gravet det store hul til det godt 2 meter høje træ. Og det var Luka Simonsen og Smilla Traneskov Hansen fra Hammelev Skoles 6. klasse, der hjalp med at skubbe jord ned om roden.
Det er landsbyerne, der for længe siden fik tilbud om at få et Genforeningstræ af Haderslev Kommune.
Sådan et ville vi i Borgerforeningen gerne have, og sagde fluks jatak.
Vi ønskede en blodbøg – og fik den.