Tak for hjælpen

Kære frivillig i HSUF
Tak for hjælpen i 2020 – du gør en kæmpe forskel!
Da vi det meste af 2020 har ligget underdrejet på grund af corona-pandemien, kan vi ikke samles for at fejre hinanden til den årlige hjælperfest, som vi ellers har til tradition. Som tak for din indsats i 2020, vil HSUF være vært ved en middag inkl. øl, vand og vin med efterfølgende musik og dans, når denne situation er overstået. Vi håber at se dig og din ledsager til en hyggelig aften (dog med en beskeden egenbetaling), hvor vi også kan sige din ledsager ”tak for lån af din tid”. Hjælperfesten afholdes:

Lørdag den xx.xx.2021 kl. 18:30

Derudover vil vi gerne ønske dig og din familie en glædelig jul, og takke dig for den indsats, du har ydet HSUF i det meget anderledes år 2020. Uden alle de mange frivillige, ville det være umuligt at holde alle hjulene i HSUF i gang.

De bedste julehilsner fra Forretningsudvalget.

HSUF medlem

For at deltage i HSUF arrangementer og aktiviteter skal du være medlem af HSUF. Du køber et medlemskab for ét år ad gangen.

Kontingentet er kr. 50,- for et år.

HSUF-nyt

HSUF-nyt er Hammelev Sogns Ungdomsforenings foreningsblad. Bladet udkommer 6 gange om året i 860 eksemplarer og bringer stof fra HSUF samt andre foreninger i Hammelev Sogn. HSUF-nyt bringes ud til sognets medlemmer, og bladet publiceres her til de medlemmer, som bor uden for sognet. Hvis du har spørgsmål til HSUF-Nyt, er du velkommen til at kontakte Elna Petersen.

Stof til HSUF-Nyt

E-mail
Tlf: 74507377 / 61387377

Personlig levering:
Hasselvej 14, Hammelev

Image

Link til HSUF-nyt

HSUF-nyt ligger på ISSUU hjemmeside hvor alle udgaver af HSUF-nyt er tilgængelige. De seneste versioner linkes der til her fra siden.


ISSUU hjemmeside