VI GØR DET | HAMMELEV - STYDING - LADEGÅRD - TØRNING - JERNHYT
     
Hammelev galleri Hammelev og omegn  

Støtteklubben i Hammelev støtter foreningslivet

Støtteklubben er stiftet med det formål at støtte HSUF, udvalg under HSUF og andre frivillige udvalg eller foreninger i Hammelev med økonomiske midler. Ud over udvalgene under HSUF, kan f.eks. nævnes spejderne, Hammelev Hallen og Idégruppen. Udvalgene kan søge om tilskud til f.eks. træneruddannelse, deltagelse i stævner og ture, investeringer i udstyr m.v. Gennem årene har støtteklubben bevilget rigtig mange penge til gavn for sognets beboere, og de fleste er nok enige i, at vi har et rigtig godt foreningsliv med mange gode faciliteter. Det skyldes selvfølgelig først og fremmest indsatsen fra mange frivillige trænere, ledere og bestyrelser, men de økonomiske tilskud fra Støtteklubben har uden tvivl gjort det muligt at opnå ting, der ellers ikke ses i et lille lokalsamfund som Hammelev.

Støtteklubben skaffer midlerne sådan

Der sælges medlemskort til Støtteklubben. Prisen er 100 kr. pr. år, og medlemskortet gælder samtidig som lod i støttespillet, hvor der er en månedlig udtrækning af pengepræmier.
Hvert år sælges 1000 julekalendere, og takket være gode lokale sponsorer er der mange fine gagdevinster. Der er også et overskud, der bl.a. går til afholdelse af den årlige juletræsfest i hallen, der i parentes bemærket er gratis for både børn og voksne.
Hovedindtægten kommer fra Støtteklubbens arbejde i Haderslev Bingocenter, hvor vi hver mandag året rundt står for afvikling af bingospillet. I de 25 år vi har været i bingocenteret, er det samlet blevet til over 6,5 mio. kroner i indtægt.

 Støtteklubbens hjælpekorps baner vejen

Støtteklubben har et hjælperkorps på ca. 80 frivillige hjælpere, der tager vare på vores aktiviteter. De kommer rundt i sognet to gange om året for at forny medlemskort, og i november sælger de julekalendere. Hvis du er tilflytter eller endnu ikke er medlem af støtteklubben, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vil vi sørge for, at du får et besøg.
Vi har mange hjælpere i Bingocenteret, ca. 10 hver mandag. Der er lavet en turnus, så man er i Bingocenteret ca. hver 3. uge med mulighed for at bytte indbyrdes. Vi kan godt bruge flere hjælpere i Bingocenteret, så hvis du har lyst til at lægge nogle frivillige timer her, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for at få uforpligtende information herom.
Næste gang du eller dit barn får tilskud til en aktivitet, så husk, at pengene ikke kommer af sig selv. Mange frivillige hænder har været i sving, så: Støt Støtteklubben – den støtter dig!

Ansøg om midler