VI GØR DET | HAMMELEV - STYDING - LADEGÅRD - TØRNING - JERNHYT
     
Hammelev galleri Hammelev og omegn  

Hammelev Sogns Pensionistarbejde – i daglig tale Brugerrådet.               

Brugerrådet er en forening, som ønsker at støtte og fremme interessen for kulturelle aktiviteter ved foredrag, musikalske arrangementer, udflugter og alment samvær for sognets pensionister og andre interesserede.
Aktiviteterne foregår typisk i vinterhalvåret fra september til april, hvor vi hver 14. dag afholder et foredrag eller lignende i Sognehuset. Derudover holder vi en julefrokost i Forsamlingshuset.
I samarbejde med menighedsrådet holder vi også en årlig udflugt i starten af september måned.
Der er ikke noget formelt medlemskab af Brugerrådet. Ved arrangementer i Sognehuset er deltagerbetalingen 30 kr., som dækker både kaffe og foredrag. Beløbet for at deltage i en udflugt og julefrokosten fastsættes fra gang til gang, men priserne vil altid ligge på et niveau, så alle bør have mulighed for at deltage.
Hvis man har spørgsmål til Brugerrådet, så er man altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

 

 Brugerrådets program er udgået!

 

Brugerrådet

Gynther Rewitz

Formand Brugerrådet

Egevej 2, Hammelev

Vojens 6500

Mobil: 2045 7480

Lona Iversen Lei

Næstformand

Hammelev Bygade 68, Hammelev

Vojens 6500

Mobil: 4036 9722

Erik Roesgaard

Kasserer

Elmevej 2, Hammelev

Vojens 6500

Tlf: 7450 7370

Mobil: 6168 7450

Edel Westergaard

Bestyrelsesmedlem

Nyvej 7, Styding

Vojens 6500

Tlf: 7450 7216

Mobil: 2045 4376

Henning Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Egevej 8, Hammelev

Vojens 6500

Tlf: 7450 7262

Mobil: 4041 6543

Anne Jansson

Suppleant

Platanvej 27, Hammelev

Vojens 6500

Tlf: 7450 7382

Mobil: 2195 3080