Hammelev Sogns Borgerforening

Hammelev Sogns Borgerforening er oprindeligt en grundejerforening.
Derfor er vores opgave fortsat at varetage sognets beboeres interesse og på den baggrund være med til at sikre, at udviklingen i sognet går den rigtige vej.
Dermed er vi kontaktled mellem sognet og myndighederne. Og vi har blandt andet en fin kontakt til Haderslev Kommune.

Ja, og hvad laver Borgerforeningen ellers….?
Juletæ ved skolen og i Borgerparken hører også til vores opgaver: at bestille, hente og stille op + montere med lys.

Støt arbejdet i Borgerforeningen.
Det koster 75 kr. årligt for hele husstanden.
Mobile Pay: 81 334 eller Bankkonto: 1551 ; 724 320 73 41
Image

HSB Informerer

Nyt fra HSB 10. maj 2023

Nyt fra Borgerforeningen

Det blev en god aften med borgermøde i Hamishus onsdag 10. maj. Omkring 50 bakkede op, og fik – efter tilbagemeldingerne at dømme – en rigtig god og informativ aften. Industriområdet på begge sider af motorvejen vil fortsat udvikle sig, selv om Haderslev Kommune satser på industri ved Haderslev Nord-afkørslen. I Hammelev skal der være industri med produktion, mens der ved afkørsel 67 skal være mere transport-tung industri. Det fortalte Jan Hyldal, chefkonsulent i Haderslev Erhvervsråd.

Som tingene ser ud lige nu, så er Netto på vej til Hammelev, og det er et par restauranter og en el-ladestation også. Alt sammen vest for rundkørslen, sagde Morten Lyhne, projektudvikler hos Stender Innovation i Kolding.

Hammelev Skole har 137 elever, 10 lærere, 3 pædagoger, servicemedarbejder og 2,5 lærer i IT-klassen, som deles med Sct. Severin skolen i Haderslev. Der er 15 -23 elever i hver klasse, og det er med til at gøre skolen attraktiv. Ikke kun på grund af klassernes størrelse men også for den store opbakning, som forældrene giver skolen. Hammelev Skole har et rigtig godt ry – også uden for skoledistriktet. Og elevernes faglige niveau er med til at trække det samlede elevniveau i kommunen op. Det fortalte Anne Kirsten Frøkjær, afdelingsleder for skolen.

Børnenes Hus er ikke nogen institution – men et hus for børn, hvor stort set alt kan lade sig gøre med hensyn til gode oplevelser. Ikke mindst fordi Hammelev er omgivet af dejlig natur. Men også fordi forældrene bakker op og gerne tager imod besøg af børnene. Der er 90 børn, 13 ansatte, 9 vikarer plus tilkaldevikarer, fortalte Michael Schønemann Rand, formand for husets bestyrelse.

Per Riber, der er formand for Hammelev Hallen, hvor der året rundt er et væld af aktiviteter, tog forsamlingen med på en lysbilledrejse fra byggeriet af hallen i 1976/77 til i dag. En historie om udvidelse på udvidelse, for at kunne rumme alle de mange aktiviteter og brugere, der har deres gang i hallen. Og uundværlige folk som halbestyrer Preben Hjortlund og Team HSUF, der ordner alt muligt praktisk omkring hallen, de grønne områder, og hvis nogen skal have hjælpende hænder!

                                                               ***********

Tørning Kro eller rettere den grund, hvor kroen lå på, er blevet solgt. Det bekræfter brdr. Paulsen.
Køber er et ejendomsselskab, der har planer om byggeri huse på grunden.  
 
                                                              ************

Varme i sognet: Nu er både Hammelev og Styding blevet screenet, og begge steder peger det mod jordvarme/termonet som en oplagt afløser for naturgassen til opvarmning.
Det er Haderslev Kommune, som har stået for screeningen, og har gjort resultaterne offentligt tilgængeligt på nettet.
Desværre uden en medfølgende forklaring om hvordan man er kommet frem til den nævnte pris, og hvilke faktorer, der eventuelt kan ændre på den!
Det er man Varmeudvalget under Borgerforeningen ked af. For det havde været en god ide at fortælle, at de beløb, der er nævnt, ikke direkte kan omsættes til virkelighed.
Termonet er den billigste kollektive opvarmeløsning, og det fremgår også af screeningens resultater.
Men de nævnte priser er ikke umiddelbart brugbare, fordi man i screeningen har anvendt standardløsninger og valgt det dyreste anlæg af termonet uden hensyn til andre mulige varmekilder.
Derfor er det vigtigt at slå koldt vand i blodet og vente med at beslutte sig for en anden løsning.
Kontakt os endeligt (Karsten Jensen: karmaj61@gmail.com )inden du beslutter skift af varmeløsning.
Så snart vi får bud fra Christiansborg om at termonet-løsninger også er omfattet af Varmeforsyningsloven, indkalder vi til borgermøde i Hammelev Hallen….

                                                             ***********

Vi ønsker alle en god sommer
 

Varme hilsner

Hammelev Sogns Borgerforening

Efterlysning  - efterlysning - efterlysning

Vi mangler 2-3 friske folk til vores bestyrelse for en kortere eller længere periode.
Vi har mange spændende projekter i gang, og når vi deles om dem, bliver alting mere overskueligt.
Vi er et godt team, vi sparrer og har det godt med hinanden.
Har du lyst til at se & høre, om det er noget for dig.

Så kontakt Anna Marie Bohsen
anma@post12.tele.dk eller mobil: 2532 8826

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Hammelev Sogns Borgerforening

BorgerBudget / Landsbypenge

Igen i år får vi 50.000 kr. af Haderslev Kommune til projekter i sognet – til glæde for flest mulige i sognet.

Har du et projekt:
- beskriv det kort,
- læg et budget,
- læg en tidsramme, 
- skriv hvem, der er kontaktperson med navn, tlf.nr og mail-adresse,
- og send det senest 15. august til anma@post12.tele.dk.

Onsdag 30. august: Kl. 19:00 i Hammelev Hallens mødelokale.
Præsentation af projekterne. 

Onsdag 6. september kl. 17:00-19:00 i hallens cafeteria.
Afstemning om projekterne

Alle, der kan holde en blyant, kan stemme…
Hammelev Sogns Borgerforening

En forening blev stiftet

Ved et møde på Tørning Kro mandag 18. september 1967 kl. 20 mødtes 71 beboere i Hammelev og stiftede Hammelev Sogns Grundejerforening. Inden aftenen var omme havde 52 meldt sig som medlemmer.
Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesse, og på den baggrund sikre, at området udvikles i den rigtige retning.
*Første formand blev oversergent Henning Nielsen (Birkevej 4).
I løbet af 1990’erne ændres navnet til Hammelev Sogns Grundejer- og Borgerforening. Navnet bliver så Hammelev Borgerforening. Det udbygges så senere til at omfatte hele sognet:
Hammelev Sogns Borgerforening.

*Af protokollen fremgår kun hvem, der blev valgt til bestyrelsen – men ikke hvem, der blev formand. En af de få, der er tilbage fra dengang, Mogens Nielsen, mener det blev Henning Nielsen.

Image
Gadekæret

Onsdag 12. april havde vi generalforsamling

Onsdag 12. april havde vi generalforsamling i Hammelev hallens mødelokale.

Aftenens gæst var Louise Frederiksen, Provas.
Hun fortalte, at alt ”affald/materiale” vi sorterer og lægger i spandene, bliver genbrugt på den ene eller anden måde.

Sådan gik 2022 og starten af 2023:

BorgerBudgettering:

Og vi er meldt til ”BorgerBudgettering” i år igen og håber at få 50.000 kr. som hidtil.
BorgerBudgetteringen er et godt projekt. Jeg tror, vi tager fat på 5. år. Sagen er jo, at vi hvert år har fået 50.000 kr. lige som de fleste eller alle øvrige 28 landdistrikter i Haderslev Kommune. Eneste betingelser er, at de skal anvendes, så flest mulige får glæde af dem.

Det er der efterhånden mange, der har fået glæde af:
Sidste år gav det penge til:
Troels Hass’ projekt ”Lad det blomstre”,
Ungdomsklubben fik nye møbler og spil,
Krolf fik sig en buskrydder og gasgrill.
Forsamlingshuset, Hamishus, fik nye stole,
Driftstilskud til genforeningspladsen i Styding,
og Jernalderkrigeren ved Hamishus får farver på, når vejret tillader, at der males.

Der har været lidt murren i krogene om, at ”den og den” ikke burde søge penge i BB, fordi der var andre muligheder. Holdningen i bestyrelsen er, ”Al magt til dem, der gider..”.
Pengene daler ikke bare ned fra himlen. Man skal have et projekt, som skal realiseres – og den person, der skriver under på ansøgningen, står også til ansvar for at pengene bliver brugt til det, de bliver søgt til.
Så hvis man gider at udfærdige et projekt, få andre involveret og skrive en ansøgning, har man også fortjent at være med i opløbet om pengene.
På borgermødet 10. maj fortæller vi om afleveringsfrist, præsentation af projekter og afstemning.


Gadekæret – nu beboet

Inden byggeriet i Gadekæret gik i gang, var der en del navneforvirring. Indimellem blev det nye kvarter officielt kaldt Hammelev Bygade. Så måtte Borgerforeningen træde i karakter og meddele såvel bygherre, myndigheder som udlejningsfirma, at navnet er Gadekæret.
Det blev fluks rettet hele vejen igennem.
Vi har selvfølgelig ikke noget med byggeriet at gøre. Ud over, at vi gerne ser det udlejet… og at de huse i sognet, der er til salg, også bliver solgt uden for lang liggetid.


Brev til kommunen

I august sidste år var der en del uro omkring Hammelev Skole, som jo er fællesskole med Sct. Severin i Haderslev. Uroen opstod fordi Hammelevs afdelingsleder (det, der en gang var en skoleinspektør) sagde op – så endnu en gang skulle der ansættes en ny. Lederne har indtil videre haft en gennemsnitlig levetid på få år. Det er hverken godt for skolen, for børnene, for forældrene – eller hele vores sogn.

Uro omkring en skole duer ikke.
Sammen med skolens ansatte og de lokale repræsentanter i skolebestyrelsen skrev vi brev til såvel børne- og familieudvalget som borgmester Mads Skau. Vi bad om, at der skabes ro om skolen – og at man eventuelt ophæver fællesskabet, fordi det ikke har fungeret optimalt. Hammelev er og bliver den lille skole i det selskab.
Vi fik svar fra formand Henrik Rønnow, som beklagede uroen. Men det var det, der kom ud af det – plus en ny afdelingsleder, Anne Kirsten Frøkjær, som gør en stor indsats for at skabe ro og stabilitet. Desuden ser det ud til, at byrådet vil eller er i gang med at se på skolestrukturen..


Det røde hus

Vi har været i kontakt med familien Lauridsen, der ejer det røde hus overfor viadukten vest for Styding.
Det er meget forfaldent. Familien vil gerne sælge til Haderslev Kommune. Men kommunen er ikke interesseret. Det bliver nok også svært at sælge på det åbne marked. Den kommunale nedrivningspulje skal søges af ejeren…. Huset står endnu..


Tørning Kro er væk.

Vi har forsøgt at hjælpe Brdr. Paulsen med at sælge Tørning Kro. Det lykkedes ikke for nogen af os.
Inden kroen sank i grus, fik vi reddet kro-skiltet for eftertiden. Det var Team HSUF med Gunnar Christiansen og et par håndgangne mænd, der fik det pillet ned og fragtet til Tørning Mølle, hvor det står nu. Hvad der skal ske med skiltet, vides ikke helt. Vi skal genoptage snakken med møllens støtteforening.
Men kroen blev jo oprindeligt skilt ud fra møllen og flyttet til Hammelev i 1890’erne, hvor den siden har ligget…
Grunden er til salg – men der er jo ikke lige frem kø af købere, når der bygges foreløbigt 49 rækkehuse på den anden side af gaden…


På guidet tur

Vi har også haft besøg af landdistriktskoordinator Bitten Jensen, Haderslev Kommune. Hun var på turne til landdistrikterne for at se alle hjørner af kommunen. Hos os fik hun en god times guidet tur i sognet og var ganske imponeret over, hvad vi har og kan. Hun fik set både Hammelev, Styding, Dybdal, Ladegård og Tørning.


Varme til sognet

I slut september blev der holdt møde i Aarøsund om ”Energifællesskaber”. Fra Borgerforeningen deltog Troels Hass og Anna Marie Bohsen. Overfor os sad Christian Barsøe og Jeppe Decker, Tørning Banke. Inden vi så os om, havde vi nedsat et varmeudvalg og gik i gang med at se på muligheder for en bæredygtig og langtidsholdbar kollektiv afløser for naturgassen. Det blev noget af et ”borearbejde” – for ingen steder var der kvalificeret hjælp at hente. Vojens Fjernvarme havde meddelt, at det ikke kom til Hammelev. Hvis vi vil have fjernvarme, så værsgo etablere jeres eget!
Så er der varmepumper af flere forskellige slags, jordvarme i flere forskellige versioner, der er el og jeg ved snart ikke hvad.
Vi undersøgte mulige firmaer, der arbejder med alternativer energi, vi begyndte at søge efter penge til forundersøgelse i Hammelev, Styding og Ladegård. Det gik der rigtig mange møder med. For markedet var næsten uoverskueligt – mange vidste noget – men ingen ved alt!

Derfor blev vi hurtigt enige om at indkalde til borgermøde for at høre, om man overhovedet var interesseret i en fælles/kollektiv løsning.
Vi håbede på 40-50 deltagere – der kom 140 i hallen.
71 skrev, at de gerne ville høre om, hvad vi fandt ud af. Det tal er steget til knap 160 på mailinglisten.
Haderslev Kommune har dannet et ”varme-netværk” for de landsbyer, der arbejder med varmeprojekter,og er i gang med at lave forundersøgelser i 12 landsbyer, der har kommunale bygninger (i Hammelev har vi skolen) plus i få landsbyer, der har en struktur, så kollektiv varme er muligt. Det er blandt andet Styding.

Fra kommunalt hold satses der på termonet, som er kollektiv jordvarme. Det kan suppleres med solenergi og vindmøller. En mulighed for solcelle-park kunne måske være den nedlagte losseplads i Dybdal.

Vi venter på svar af de undersøgelser. Når vi har gennemgået dem og fået sat tal på, inviterer vi til varme-borgermøde igen. Helst før sommerferien…


Et spejl på Christiansdalvej

Vi har bedt om at få sat et spejl på i det skarpe sving fra Hammelev ned mod Christiansdal, da oversigtsforholdene ikke er alt for gode – og der er en del trafik på den strækning.
Blandt andet til vandkraftværket
Det har kommunen sagt nej til.
For det er ikke den type løsning, man længere bruger på den slags strækninger.
Vi har endnu ikke fået svar på, hvad løsningen så skal være…


Forlænge fortovet i Bygaden

Vi har også henvendt os til kommunen om at få Bygadens fortov forlænget fra Byparken mod vest til Tørningvej.
Mange går den vej – også skolebørn, som må ind i rabatten, når der kommer busser og lastvogne.


Fornyet henvendelse til Vejdirektoratet

Desuden sender vi en fornyet henvendelse til Vejdirektoratet om afskærmning af støj fra motorvejen
– og at få ført Tørningvej direkte ud i Ribevej i en rundkørsel.
Rigtig mange i Hammelev kører ud af byen gennem rundkørslen selv om de skal mod vest – fordi der indimellem er tæt trafik og svært at komme ud på Ribevej fra Lodenhøj-udkørslen.


Lad det blomstre

Der er flere projekter i gang i Borgerforeningen. Blandt andet succes-projektet ”Lad det blomstre”, som nu har været i gang i nogle år – og som hele tiden udvider og etablerer flere ”blomster-bånd” lange vejene til glæde for rigtig mange. Primusmotor er Troels Hass, der har aftale med lokale landmænd, Carl Alfred Carøe og Lars Mikkelsen, om at forberede jorden og så i kilovis af blomsterfrø.


Dagligvarebutik…

…arbejder en anden gruppe med. Og det er det lange seje træk. For der er mange involveret: Vejdirektoratet, udviklingsfirma, potentielle investorer og mange flere. En professionel arbejdsgruppe arbejder på det store puslespil at få alle enderne til at mødes, så der kan komme den længe ønskede dagligvarebutik med mere. Disse vil være med til at gøre det endnu mere attraktiv at flytte til Hammelev – selv om vi allerede har en masse godt at byde på: et aktivt foreningsliv, en fantastisk natur hele vejen rundt om os – om vi bor i Hammelev Styding eller Ladegård.


Debat: Betale hvordan…?

Emnet: Hvordan vil du betale kontingent til borgerforeningen, hvis vi IKKE kommer til din dør og ringer på??? blev drøftet på generalforsamlingen.
Der kom mange gode forslag, som bestyrelsen har taget med sig og ser på… Og et par stykker meldte sig som frivillige til at tage en del af kontingent-ruten.
De seneste 5-6-7 år har vi gerne villet have 1-2 flere i bestyrelsen.
Men det kniber meget med at lokke nogen ind – selv om vi har det rigtig godt med hinanden.

Det har været svært at få tid til at komme rundt og stemme dørklokken for at forny medlemskabet.
Sidste år var vi rundt med en rød seddel i alle medlems-postkasser med opfordring til at indbetale kontingentet – men kun halvdelen gjorde det.

Som noget nyt kunne deltagerne i generalforsamlingen betale årskontingentet på 75 kr., inden de gik hjem.
Det gjorde de fleste. Den mulighed får deltagerne i borgermødet 10. maj også.


Ja, og hvad laver Borgerforeningen ellers….?

Juletæ ved skolen og i Borgerparken hører også til vores opgaver: at bestille, hente og stille op + montere med lys.


Vi lægger blomster 4. maj om morgenen ved mindestenene ved kirken.

Det sker når kirkeklokken slår kl. 8. Rent praktisk er det Børge Christensen & Leif Nørgaard, der gør det –
og har gjort det i mange år efterhånden. Bestiller og henter 2 buketter i Vojens ved blomsterhandleren.

Bestyrelsen

Anna Marie Bohsen, Børge Christensen, Vincent Møller – og suppleant Thomas Fredsted
Image

Betaling til Hammelev Sogns Borgerforening

Forkvinde Anna Marie Bohsen, mobile: 2532 8826
Email: anma@post12.tele.dk
Mobile Pay: 81334
Bankkonto: 1551  724 320 73 41