Hammelev Sogns Borgerforening

Hammelev Sogns Borgerforening er oprindeligt en grundejerforening.
Derfor er vores opgave fortsat at varetage sognets beboeres interesse og på den baggrund være med til at sikre, at udviklingen i sognet går den rigtige vej.
Dermed er vi kontaktled mellem sognet og myndighederne. Og vi har blandt andet en fin kontakt til Haderslev Kommune.

Ja, og hvad laver Borgerforeningen ellers….?
Juletæ ved skolen og i Borgerparken hører også til vores opgaver: at bestille, hente og stille op + montere med lys.

Støt arbejdet i Borgerforeningen.
Det koster 75 kr. årligt for hele husstanden.
Mobile Pay: 81 334 eller Bankkonto: 1551 ; 724 320 73 41
CVR nr.: 3756 9887
Image
Sæt X i kalenderen tirsdag 16. april. Da er der generalforsamling i Borgerforeningen

HSB Informerer

Se her hvad Hammelev Sogns Borgerforening har gang i
*Vi er en forening, der er med til at præge udviklingen i sognet..
Derfor vil vi gerne have:
- flere byggegrunde til parcelhuse - også stor-grunde med plads til at holde høns, kaniner og/eller heste.
- plads til en gruppe ’Tiny Houses/minihuse’ for dem, der snildt kan klare sig med en bolig på 20-40 kvm.

*Men det kræver, at nogle vil sælge jord og Haderslev Kommune vil udstykke…

Vi arbejder også med:
-at gøre Hammelev Sogn kendt vidt og bredt for at trække nye til - og få folk til at blive boende.
-at få sat hastigheden ned i Hammelev Bygade
-Landsbypenge – de 50.000 kr., som vi årligt får til fordeling til projekter i sognet
-at få etableret en dagligvarebutik – NETTO - med mere (tæt ved rundkørslen/motorvejen).
-Borgermøder, som vi holder årligt for at orientere beboeren om, hvad der sker af almen interesse i sognet- og stiller spørgsmålet: Hvordan ser sognets fremtid ud?
-en fælles bæredygtig varmeforsyning til afløsning for naturgassen
-kontakt til Vejdirektoratet om at få den østlige del af Hammelev by skærmet mod støj fra motorvejen
-at fortælle om Gadekæret, det nye boligkvarter i Hammelev, for at få udlejet de mange boliger…… og få solgt, hvad der er til salg.
-vi sørger for juletræ ved skolen og i Borgerparken…… og meget andet..

Hammelev Sogns Borgerforening - sognet, hvor alle kan bidrage til fællesskabet.
* Forkvinde Anna Marie Bohsen, mobile: 2532 8826; mail: anma@post12.tele.dk
(Mobile Pay: 81 334)
De øvrige i bestyrelsen er:
Børge Christensen kasserer, Vincent Møller bestyrelsesmedlem, Thomas Fredsted suppleant.
*Vi har 2 ubesatte bestyrelsesposter: Meld dig endelig…

Hammelev Sogns Borgerforening

En forening blev stiftet

Ved et møde på Tørning Kro mandag 18. september 1967 kl. 20 mødtes 71 beboere i Hammelev og stiftede Hammelev Sogns Grundejerforening. Inden aftenen var omme havde 52 meldt sig som medlemmer.
Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesse, og på den baggrund sikre, at området udvikles i den rigtige retning.
*Første formand blev oversergent Henning Nielsen (Birkevej 4).
I løbet af 1990’erne ændres navnet til Hammelev Sogns Grundejer- og Borgerforening. Navnet bliver så Hammelev Borgerforening. Det udbygges så senere til at omfatte hele sognet:
Hammelev Sogns Borgerforening.

*Af protokollen fremgår kun hvem, der blev valgt til bestyrelsen – men ikke hvem, der blev formand. En af de få, der er tilbage fra dengang, Mogens Nielsen, mener det blev Henning Nielsen.

Image
Gadekæret

Nyt fra Borgerforeningen

Stor udvidelse: Så skete det endeligt for et par måneder siden - den længe ventede udvidelse af Borgerforeningens bestyrelse. Der er kommet 1 nyt medlemmer til, nemlig Benny Nielsen.

Dermed er bestyrelsen igen kommet op på 4 medlemmer + en suppleant: og ser sådan ud: Anna Marie Bohsen, forkvinde. Børge Christensen er kasserer, Benny Nielsen er sekretær og Vincent Møller er bestyrelsesmedlem.

Suppleant er Thomas Fredsted.

Et rigtigt stærkt hold!

Sæt X i kalenderen tirsdag 16. april. Da er der generalforsamling i Borgerforeningen kl. 19:00 og et par timer frem. Den holdes i Hammelev Hallens mødelokale. Foruden selve generalforsamlingen får vi besøg af en foredragsholder med et spændende emne. Derom senere – dels på Borgerforeningens hjemmeside, dels i næste nummer af HSUF Nyt.

Der filmes i Hammelev. Som tidligere fortalt her i bladet, bliver der i dette forår produceret en film om Hammelev. Ideen med filmen er at gøre opmærksom på, at Hammelev er et godt sted at bo, leve – og være aktiv. Og på den måde trække endnu flere tilflyttere til vores dejlige område.

Vi har jo så meget at byde på. Ud over en stor og afvekslende natur er der masser af gode tilbud fra alle de foreninger, vi har.

I slutning af april kommer et filmhold til byen for at optage. Der er sat 4 timer af til optagelse, og forinden skal vi i Borgerforeningens bestyrelse have udarbejdet en plan for hvad og hvor, der skal filmes.

Den endelige film bliver på 2-3 minutter og bliver tilgængelig for alle, der har adgang til nettet. Dem, der ikke har, kan måske se den hos naboen…..

Støj fra motorvejen. Der samles fakta ind om trafiktælling og støjmåling. Der er gang i indsamlingen af underskrifter fra folk, der støtter arbejdet for at få Hammelev skærmet fra støjen fra Sønderjyske Motorvej.

Der har været holdt møde med lodsejere på begge sider af motorvejen langs Hammelev. Og Jydske Vestkysten har fulgt op med omtale af arbejdet og med forholdene for alle, der bor lige op ad motorvejen.

Det bruges alt sammen til forberedelse til det møde, som Anita Blenner og Anna Marie Bohsen skal have med Folketingets Transportudvalg i slutningen af februar. Det er vigtigt at være så forberedt som muligt. Det lille udvalg får 15 minutter til at forlægge sagen!

Forårets borgermøde bliver i onsdag 15. maj. 2024 kl. 19:00-21:30 i Hamishus – Hammelev Forsamlingshus. Da kommer der nogle gode folk, der kan fortælle os, hvordan ’landet ligger’ for Hammelev Sogn nu og i fremtiden.

                    

Vi ses derude….

 Mange varme hilsner i en kold tid

fra

Hammelev Sogns Borgerforening

                                    

 • Alle
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

A

Anna Marie Bohsen

Forkvinde

Mobil 2532 8826

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Betaling til Hammelev Sogns Borgerforening

Forkvinde Anna Marie Bohsen, mobile: 2532 8826
Email: anma@post12.tele.dk
Mobile Pay: 81334
Bankkonto: 1551  724 320 73 41
CVR Nr.: 3756 9887