Vejledning til ansøgere

Hvem kan søge:

De foreninger som kan ansøge Støtteklubben om midler er følgende:

  • Alle udvalg under Hammelev Sogns Ungdoms Forening
  • Hammelev Hallen
  • Hammelev Spejdergruppe
  • Hammelev Kirke- og skolekor
  • Hammelev Koret
  • Idégruppen
  • Hammelev Jagtforening
  • Hammelev Sogns Borgerforening

Det støtter vi:

Arrangementer, stævner, lejre og andre tiltag, der styrker sociale relationer i den enkelte forening/udvalg eller på tværs af foreninger og udvalg i Hammelev Sogn.

Indkøb af nyt udstyr, som ligger ud over den normale drift af foreningen.

Det støtter vi ikke:

Vedligehold af eksisterende udstyr.

Trænerlønninger.

Almindelige driftsudgifter i foreningen/udvalget.

Ansøgning:

Udfyld ansøgningsskemaet, som findes her HSUF Støtteklub - ansøgning om midler

Vi vil gerne have oplyst:

 - dato for arrangementet

- kort beskrivelse af arrangement/indkøb og bevæggrunden for det.

- pris – hvad forventer I, det kommer til at koste samlet set

- egenbetaling – det beløb, som deltagerne skal betale for at deltage i arrangementet

- hvor stort beløb søger I fra Støtteklubben

- kontaktperson -  navn og mailadresse.
 

Støttebeløb:

Max. kr. 20.000 pr år pr forening/udvalg, som er nævnt ovenfor.

Er der behov/ønske om at søge større beløb, skal dette godkendes af bestyrelsen i HSUF.
 

Svar på ansøgning:

HSUF Støtteklubs bestyrelse afholder bestyrelsesmøde hver 2. onsdag i måneden. Dog undtaget juli.

Her bliver de indkomne ansøgninger behandlet og svar gives pr mail til den mailadresse, der er oplyst i ansøgningsskemaet.

Udbetaling af støttebeløb:

I svaret på jeres ansøgning står der også, hvordan I skal forholde jer for at få pengene udbetalt.

Hvis I bliver bevilget et beløb pr deltager i et arrangement, skal I oplyse hvor mange deltagere, der er meldt til eller som deltog. I kan blive bedt om at sende tilmeldingskvittering, hvis der findes sådan en. Når oplysningen er modtaget, udbetales støtten.

Bliver I bevilget et beløb efter regning, udbetales støtten, når kopi af faktura/regning fra jeres leverandør er modtaget.

 

Bestyrelsen

 

Ansøgningsformular

HSUF Støtteklub - ansøgning om midler