HSUF-nyt

HSUF-nyt er Hammelev Sogns Ungdomsforenings foreningsblad. Bladet udkommer 6 gange om året i 860 eksemplarer og bringer stof fra HSUF samt andre foreninger i Hammelev Sogn. HSUF-nyt bringes ud til sognets medlemmer, og bladet publiceres her til de medlemmer, som bor uden for sognet. Hvis du har spørgsmål til HSUF-Nyt, er du velkommen til at kontakte Elna Petersen.

Stof til HSUF-Nyt

elej@webspeed.dk
Tlf: 74507377 / 61387377

Personlig levering:
Hasselvej 14, Hammelev

Image

Link til HSUF-nyt

HSUF-nyt ligger på ISSUU hjemmeside hvor alle udgaver af HSUF-nyt er tilgængelige. De seneste versioner linkes der til her fra siden.


ISSUU hjemmeside