Referat af menighedsrådsmødet i Hammelev Sognehus den 30. maj 2018 kl. 19.30

Tilstede: Helga Blomgreen; Hans Hansen, Hans Henrik Knudsen, Thomas Lauenstein, Anne Jansson, Rasmus Lauenstein og Bjarne Christensen. Endvidere deltog regnskabsfører Else Marie Birk, graver Peter Nørgaard, Anne Marie Roesgaard og Anette Juhl Poulsen i mødet.

1.    Dagsordenen blev godkendt.
2.    Godkendelse af budget 2019. Budgettet blev godkendt med koden: ”30-05-2018 20:36”.
3.    Kvartalsrapport. Udgiften til præstegården er overskredet, men planlagt pgra. at der ikke kommer husleje ind. Rapporten ser i øvrigt udmærket ud, og den blev godkendt af menighedsrådet og fremsendes til provstiudvalget.
4.    Status på præstegård og indkørsel til Sognehuset. Kirkeværgen fremlagde et tilbud på oprydning og fræsning af præstegårdshaven til 14.000 kr + moms. Tilbuddene på præstegårdsistandsættelsen overstiger byggebudgettet med ca. 480.000 + moms. Der holdes møde mellem byggeudvalget og arkitekten herom. Porte i graverbygningen kræver et nyt låsesystem, der fordyrer arbejdet med ca. 5.000 kr., bl.a. for at få samme nøgler i alle bygningens døre og porte. Vores forbedring af indkørslen bliver nu taget op påny med firmaet Torben Clausen.
5.    Ny præst. Status på ansøgningen. En Stiftsmedarbejder, der skulle forbedre præsteopslaget, er sygemeldt. Vi gør, hvad vi kan, for at opslaget bliver bragt i begyndelsen slutningen af juli som planlagt.
6.    Kommende arrangementer.  a) Teltgudstjeneste d. 3. juni kl. 10.30 (NB! tidspunktet er rykket for komme overens med byfestfolderen). Hans Hansen, Hans Henrik og Helga sørger for kaffeservering b) Afskedsgudstjeneste d. 17. juni. Formanden fremlagde et par muligheder. Der var tilslutning til en løsning med snitter. BC sørger for vin, både rød-og hvidvin. Borddækning foregår fredag (15/6) formiddag. Vi prøver at lave en aftale med Krolf/Bålhytten om at låne deres bordbænke til terrassen som ekstrapladser til afskeden.
7.    Siden sidst. A) Der bliver arrangeret et møde for regnskabsførere og valgte kasserere i Erfa-regi i Hammelev Sognehus. Muligvis kommer persondataforordningen også på tale der. B) Tillægget til organistens ansættelsesbrev bliver udarbejdet. C) Vores mark syd for Sognehuset er blevet slået af for mælkebøtter i år i tide. D)  Menighedsrådet giver spagettiudvalget en økonomisk ramme på 5000 kr. til spagettigudstjenesteaktiviteter. E) Vi får én ansat under arbejdsprøvning på kirkegården.

8.    Evt. Intet.

Referat af ved Bjarne Christensen.