Referat af MR møde 110419 i Sognehuset

Til stede: Helga Blomgreen, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik
Knudsen, Rasmus Lauenstein, præst: Julie Aulkær Andersen, graver: Peter
Nørgaard og Birgitte Hansen samt flg. suppleanter: Birgit Holst og Anne
Marie Roesgaard.
Provstesyn fra 14.00 – 17.00 . Kirke, -gård, graverbygning, præstegård og
have, samt sognehus synes. Der skrives protokol og derefter MR møde.
Dagsorden
1. Siden sidst: Tilbud på en gospel gudstjeneste 19. januar 20
behandles. Annoncering vigtig! Tidspunkt reguleres evt til om
eftermiddagen. Enighed om at Julie kan gå videre med
underskrivelsen af kontrakt. Haveprojekt i præstegården
gennemføres efter indhentet tilbud. Modernisering af inventar i
tjeneste kontor i præstegården: priser er tjekket og den ny
indretning er bestilt. Samarbejde på kirkegårdene taget op på
seneste budget samrådsmøde. Vi indgår stadig ikke i
budgetsamarbejde så længe, vi har Else Marie. Gospel arrangement
i Vojens for konfirmanderne var ikke gratis, som forventet af Julie.
Regning betales. God oplevelse for de unge! I denne sæson har der
ikke været udflugt for dem. På kommende budgetmøde tages det
op, hvad Julie har at disponere over til konfirmander i næste sæson.
Kvartalsrapport for budgettet godkendt.
2. Kommende Arrangementer Palmesøndag: 8 har meldt sig til
Guldkonfirmation. Konfirmation: Anne og Birgit tager sig af
telegrammer i våbenhuset. Skærtorsdagsarrangement: alm
gudstjeneste kl 17.30 efterfulgt af lammespisning i sognehuset. 50
tilmeldte. Langfredag: liturgisk gudstjeneste med oplæsning og
vekselssang.
3. Eventuelt : Head sæt i sognehuset har fået en løs forbindelse.
Problemet løses med hjælp fra Peter og evt. Rasmus.