Referat af Menighedsrådsmøde torsdag d 23 maj kl. 19.30 i Sognehuset.


Til stede: Helga Blomgreen, Hans Hansen, Anne Jansson, Thomas Lauenstein, graver:
Peter Nørgaard, kasserer: Else Marie Birk samt suppleant: Birgit Holst.


Dagsorden.
1. Godkendelse af budget 2020. Gennemgået af Else Marie og godkendt med
koden: 23-05-2019 20:38


2. Præstegårdshave og vinduer. Orientering. Haven er anlagt. Der bliver ordnet 7
vinduer, da det er påkrævet. De er utætte.


3. Kommende arrangementer:
Teltgudstjeneste d. 2.juni. Hjælpere til morgenmad: Helga, Thomas og Hans.
Pinsegudstjeneste d. 10 juni foregår i Bispehaven inde på Ribevej. Næste MR
møde d. 18 juni. Konfirmandlejr til september i Sydslesvig: der søges om
tilskud i PUK kassen, der giver tilskud til udviklingsarbejde.


4. Siden sidst. Julie har ferie fra 27./7. til 14.7. Gudstjenesterne er aflyst 30./6.
og 14./7. Til kontoret i præstegården købes der ind til et samtalehjørne for ca.
7000 kr. Referatet fra provstesyn skrives ud og lægges i mappe. Diverse
foldere fremlagt til gennemsyn.


5. Evt. Det firma, der står for vores sikringsanlæg er blevet solgt, men ordningen
forventes videreført i det ny regi. Deadline til HSUF bladet er 29./5. til Birgite.
Det er aftalt, at Peter stopper pr 31./1. 2020. Stillingposslag skal udarbejdes til
opslag primo oktober. Medarbejdermøde med deltagelse af Thomas har indtil
videre været afholdt med jævne mellemrum på t formiddage.