Referat af MRmøde tirsdag d. 18 juni 2019

Kl. 19.30 i Hammelev Sognehus. 


Til stede: Helga Blomgreen, Hans Hansen, Anne Jansson, Hans Henrik Knudsen, Rasmus
Lauenstein, præst: Julie Aulkær Andersen, organist: Lene Jørgensen samt suppleant: Anne
Marie Roesgaard.


1. Godkendelse af dagsorden.


2. Status på ferie.( Kirke, kirkegård, sognehus.) Helga efterlyser og noterer ferieoversigt for præst og
personalet. Afløsere er på plads til det,der er kendt. Præsten i Sommersted står for henvendelser
vedr. kirkelige handlinger.


3. Rengøring i sognehuset. Flytning af møbler: vi hjælpes ad med at sætte stolene op. I næste uge
sættes de ned igen efer behandling af gulv. Det skal have sæbebehandling og plejes oftere end
hidtil for at holde sig pænt og splintfrit. Nøgle til Ren Service, så der også kan gøres rent på
kontoret. Der tages de nødvendige forholdsregler mht. fortrolige papirer.


4. Siden sidst. Sognehuset foreslås brugt tl aflevering af telegrammer og hilsener i forbindelse med
konfirmationen næste år pga støjproblemer ved dette års konfirmation. Helga har søgt om 10.000
kr. ved udviklingspuljen til konfirmandlejr. Vedr. Lørdagshøjskolen: Der afholdes 3. Aflønning af
foredragsholdere og andre, der laver et stykke arbejde i kirkeligt regi blev drøftet. Ny møbler tl
tjenestekontoret i præstegården er taget i brug og fungerer godt. Teltgudstjenesten var godt
besøgt i år. Der var ikke rundstykker nok. Der var indkøbt 70. Der købes flere tl næste år. Forhold
vedr. ansættelse af ny graver blev drøftet.


5. Næste møde tirsdag d. 13 august 2019.


6. Lene fremlægger: mandag d. 13. januar afholdes FUK inspiraton i Sognehuset med emnet: Alsang i
skolen og i kirken for undervisere tilknyttet FUK ( Folkekirkens Ungdoms Kor).Lene opfordret af
biskoppen til at deltage i et kirkemusikalsk stiftsudvalg for at udvikle det kirkemusikalske liv. Det er
på frivillig basis. Info om musikalske tilbud: ”Sognet synger” og Kolding Mandskor. Fælles tilmelding
til Landemode på mødet i august. Rasmus udpeget tl på regelmæssig basis at holde white board
anlægget i Sognehuset opdateret. Laminerings maskine indkøbes. Tilbud om tørklæder til koret
drøftet. Lene køber det nødvendige. Julie fremlægger : Jesus på slottet (har været til orientering),
musikalsk tilbud, forespørgsel i forbindelse med salatbar til spagetti gudstjeneste.


7. Evt. Ny kort til brug for hilsener i forbindelse med kirkelige handlinger blev drøftet. Vi har ikke flere
af de gamle. Julie undersøger nogle muligheder.